Αποβολές - Επαναφορές Χρηστών

235 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται δια παντός ο χρήστης bibendun ως κλώνος παλαιότερου αποβληθέντος χρήστη [Mod]

up
0 users have voted.
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται για 2 εβδομάδες ο χρήστης antonis-team λόγω συμπλήρωσης 3 παρατηρήσεων [Mod]

up
0 users have voted.
mirage
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 21/06/2002 - 09:17
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβαλλονται οι χρήστες ΧρήστοςΣ8 και antonis-team για 1 μήνα λόγω συμπλήρωσης 3 παρατηρήσεων [Mod]

up
0 users have voted.
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται οριστικά ο χρήστης mariosf1 λόγω επαναλαμβανόμενων προσωπικών επιθέσεων και τρολλαρίσματος. Και η ανοχή έχει τα όριά της [Mod]

up
0 users have voted.
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται για ένα μήνα ο χρήστης ΙΚΕ λόγω συμπλήρωσης 3 παρατηρήσεων. Η διαχειριστική ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο οριστικής αποβολής [Mod]

up
0 users have voted.
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται για 1 εβδομάδα ο χρήστης teris3 επειδή αγνόησε οδηγίες των Mods για αλλαγή της υπογραφής του [Mod]

up
0 users have voted.
nass
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 01/01/1970 - 02:00
Re: Αποβολές χρηστών

Αποβάλλεται οριστικά ο χρήστης Aplitos ως (κατ' εξακολούθηση) κλώνος άλλου χρήστη (μαντέψτε ποιού) [Mod]

up
0 users have voted.
mirage
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 21/06/2002 - 09:17
Re: Αποβολές χρηστών

Μετά από ομόφωνη απόφαση της διαχειριστικής ομάδας ο χρηστης antonis-team αποβάλλεται οριστικά. [Mod]

up
0 users have voted.
Topic locked

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Φιλοξενία logo