ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥΜ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 4Τ-FORUMΟρισμός

Το 4T-Forum είναι ένα βήμα ελεύθερης, αν και όχι ανεξέλεγκτης, ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του. Ως τέτοιο βήμα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον επoικοδομητικό διάλογο και την καλοπροαίρετη κριτική, όταν αυτά εκφράζονται με ευπρεπή και πολιτισμένο τρόπο. Η ευρύτερη θεματική στόχευση του 4Τ-Forum είναι η αυτοκίνηση και τα συναφή με αυτήν θέματα.

Το 4Τ-Forum δεν αποτελεί μέσο προσωπικής ανάδειξης, διαφήμισης ή προβολής, ούτε πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Το 4Τ-Forum είναι ιδιοκτησία της Alpha Editions A.E. του περιοδικού "4 Τροχοί", που φέρουν και την τελική ευθύνη για τη λειτουργία του. Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο 4T-Forum είναι προσωπικές και εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που τις διατυπώνουν. Η Alpha Editions A.E. και το περιοδικό "4 Τροχοί" δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις απόψεις που δημοσιεύονται, ούτε για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση του 4Τ-Forum.

Πολιτική χρήσης 4Τ-Forum

Για τη συμμετοχή κάποιου ως μέλος στο 4Τ-Forum, είναι απαραίτητη η χορήγηση και η χρήση κατάλληλου ψευδώνυμου και συνθηματικού. Για τη χορήγηση ψευδώνυμου, το μέλος πρέπει:

 • Να είναι φυσικό πρόσωπο και πάνω από 13 ετών
 • Να αποδεχθεί τον παρόντα Κανονισμό Χρήσης του 4T-Forum και οποιαδήποτε μελλοντική του αναθεώρηση.
 • Να ταυτοποιηθεί από υπαρκτό και μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να διαθέτει περισσότερα από ένα ψευδώνυμα. Σε περίπτωση που οι επόπτες διαπιστώσουν την ύπαρξη περισσότερων από ένα ψευδώνυμα σε κάποιο μέλος, τότε τα ψευδώνυμα αυτά διαγράφονται και το μέλος λαμβάνει αυστηρή προειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάλειψης το μέλος θα διαγράφεται οριστικά

Η ομαλή λειτουργία του 4Τ-Forum επαφίεται πρώτα απ΄ όλα στο προσωπικό ήθος του κάθε μέλους, τη διάθεσή του να σεβαστεί την προσωπικότητα, την άποψη, τις πεποιθήσεις και τη διαφορετικότητα του άλλου μέλους, και τη συνειδητή αποχή του από προσωπικές αντιπαραθέσεις, ύβρεις και προσβολές.

Ειδικότερα, στο 4T-Forum δεν επιτρέπεται:

 • Η παραβίαση των δικαιωμάτων αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού φέρει τέτοια δικαιώματα.
 • H αντιγραφή υλικού άλλων ιστοσελίδων ή πηγών πληροφόρησης(περιλαμβανομένων άλλων Διαδικτυακών Forum) χωρίς αναφορά της προέλευσής τους.
 • Η άμεση ή έμμεση (μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες) δημοσίευση άσεμνου ή / και ρατσιστικού – ομοφοβικού υλικού και εν γένει η μη τήρηση των νόμων της Ελλάδας.
 • Η προσωπική επίθεση προς άλλα μέλη του Forum (flaming) ή η δημοσίευση μηνυμάτων με σκοπό την πρόκληση οργισμένης αντίδρασης (flame baiting).
 • Η χρήση απρεπών, ειρωνικών, προκλητικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών, υβριστικών ή ομοφοβικών εκφράσεων καθ΄ οποιουδήποτε είτε δημόσια στο 4T-Forum είτε με προσωπικό μήνυμα.
 • Η ατεκμηρίωτη ή ανώνυμη καταγγελία κατά τρίτου.
 • Η εμπορική ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση ή αναδημοσίευση του υλικού του 4T-Forum χωρίς πρότερη άδεια του ιδιοκτήτη του.
 • Η από τεχνικής άποψης άσκοπη επιβάρυνση του συστήματος του 4Τ-Forum, για παράδειγμα με υπερβολικά πολλές ή μεγάλες φωτογραφίες ή με μεγάλο αριθμό αλληλένθετων παραθέσεων ή με άσκοπες παραθέσεις ή με χρήση πολλών εικονιδίων (smilies) στην ίδια δημοσίευση.
 • Η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων / υπηρεσιών κάθε είδους χωρίς την πρότερη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή του 4T-Forum.
 • Η μαζική αποστολή προσωπικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του 4T-Forum (spamming).
 • Η μαζική δημοσίευση ίδιων ή παρεμφερών θεμάτων στην ίδια ή σε πολλές θεματικές ενότητες.
 • Η χρήση γλώσσας άλλης από τα Ελληνικά ή η χρήση μη Ελληνικής γραμματοσειράς (περιλαμβανομένων των greeklish), εκτός και αν υπάρχουν ανυπέρβλητοι τεχνικοί περιορισμοί ή ο χρήστης είναι αλλοδαπός.
 • Ο σχολιασμός των μικρών αγγελιών παρά μόνο για διευκρινίσεις ή περισσότερες/αναλυτικότερες πληροφορίες, καθώς και οι συχνές δημοσιεύσεις σε ήδη υπάρχουσες αγγελίες με σκοπό τη διατήρησή τους στην κορυφή της σελίδας (bump).

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εποπτών

Την εφαρμογή των κανόνων χρήσης του 4T-Forum επιτηρούν οι επόπτες. Οι επόπτες είναι μέλη του 4T-Forum με κάποια επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ο ρόλος των εποπτών είναι κατά την απόλυτη κρίση τους η διαπίστωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum και η λήψη των αντίστοιχων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum, οι επόπτες μπορούν, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

 1. Να συστήσουν στους παρεκτρεπόμενους χρήστες τη συμμόρφωση με τους κανόνες χρήσης του 4Τ-Forum, και ενδεχόμενα να επαναλάβουν τη σύστασή τους αυτή (δημόσια ή με προσωπικό μήνυμα).
 2. Να διορθώσουν μηνύματα στα σημεία όπου παραβιάζονται οι κανόνες χρήσης.
 3. Να κλειδώσουν θέματα έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η δημοσίευση νέων μηνυμάτων σε αυτά.
 4. Να διαγράψουν μηνύματα ή θέματα αποστέλλοντας ταυτόχρονα προσωπικό μήνυμα στο μέλος με τις κατάλληλες συστάσεις ή δημοσιεύοντας τις συστάσεις αυτές στο εν λόγω θέμα.
 5. Σε περίπτωση επανειλημμένης και συστηματικής παραβίασης των κανόνων χρήσης από κάποιο χρήστη, καταρχήν να προειδοποιήσουν και στη συνέχεια να απαγορεύσουν στο χρήστη τη συμμετοχή του στο 4T-Forum.
 6. Να κάνουν συνδυασμό των παραπάνω.

Επίσης, οι επόπτες έχουν δικαίωμα, κατά την κρίση τους:

 • Να μεταφέρουν θέματα σε άλλες, συναφέστερες θεματικές ενότητες
 • Να συγχωνεύουν συναφή θέματα
 • Να διαχωρίζουν ένα θέμα σε δύο νέα θέματα
 • Να "επικολλούν" επίκαιρα θέματα ώστε να εμφανίζονται πρώτα στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες

Υποχρεώσεις των εποπτών είναι:

 1. Η, κατά το δυνατόν, φροντίδα της εύρυθμης και σύμφωνης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum
 2. Η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των χρηστών και θεμάτων
 3. Η παρέμβασή τους μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι επιβεβλημένο, όπως ορίστηκε παραπάνω
 4. Σε κάθε περίπτωση επέμβασής τους, η σαφής επισήμανση των επεμβάσεών τους και η αιτιολόγηση όλων των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν, όπως οι τελευταίες απορρέουν από τα δικαιώματά τους ως επόπτες
 5. Η βοήθεια νέων χρηστών
 6. Η εν γένει συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό χρήσης, ώστε να αποτελούν παράδειγμα προς τα λοιπά μέλη