Συνάντηξις όλων των φυλών

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
gatoz
Εικόνα gatoz
Online
Last seen: Πριν από 3 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Joined: 07/11/2006 - 12:10
Συνάντηξις όλων των φυλών

Κύριοι, ήγηκεν η ώρα...
Αιλουροειδές, ελαφρώς χονδρόν και ελαφρώς αγύμναστον, προτείνει συνάντησις υψηλών προσώπων.
Εις ώρα και ημέρα δημοκρατικώς καθοριζόμενη. Pasok όλοι κάποτε εψηφήσαμεν.
Εις μέρος στριφτερόν, ευθειακόν και με παραμέτρους συνδιασποράς ως αύται ορίζονται παρά το κανόνα 'να τρέξει λίπος στο πηγούνι'.
Οδηγίαι δια να καταλήξωμε κάπου.
Τρια. Τα μέρη.
Εις πρώτον προτείνουμε μέρος.
Εις δεύτερον εβέντ τρίγγερ ήτοι ημέρα και ώρα
Εις τρίτον το ονοματάκι της δεσποινίδος που θα συμμετάσχει.
Αι προτάσεις και προσθήκαι γίνονται με την εξ αστρολάβου κυθήρων μέθοδον του κόπι - παστέ μέσα εις τα κουότες του μηνύματος. Θα ακολουθήσει παράδειγμα...

Μερος πρώτον, καθορισμός τόπου.
Προτάσεις

Μέρος δεύτερον, ημέρα και ώρα

Μέρος τρίτον, ονοματάκια

up
1 user has voted.
gatoz
Εικόνα gatoz
Online
Last seen: Πριν από 3 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Joined: 07/11/2006 - 12:10
Συνάντηξις όλων των φυλών

Κύριοι, ήγηκεν η ώρα...
Αιλουροειδές, ελαφρώς χονδρόν και ελαφρώς αγύμναστον, προτείνει συνάντησις υψηλών προσώπων.
Εις ώρα και ημέρα δημοκρατικώς καθοριζόμενη. Pasok όλοι κάποτε εψηφήσαμεν.
Εις μέρος στριφτερόν, ευθειακόν και με παραμέτρους συνδιασποράς ως αύται ορίζονται παρά το κανόνα 'να τρέξει λίπος στο πηγούνι'.
Οδηγίαι δια να καταλήξωμε κάπου.
Τρια. Τα μέρη.
Εις πρώτον προτείνουμε μέρος.
Εις δεύτερον εβέντ τρίγγερ ήτοι ημέρα και ώρα
Εις τρίτον το ονοματάκι της δεσποινίδος που θα συμμετάσχει.
Αι προτάσεις και προσθήκαι γίνονται με την εξ αστρολάβου κυθήρων μέθοδον του κόπι - παστέ μέσα εις τα κουότες του μηνύματος. Θα ακολουθήσει παράδειγμα...

Μερος πρώτον, καθορισμός τόπου.
Προτάσεις

Μέρος δεύτερον, ημέρα και ώρα

Μέρος τρίτον, ονοματάκια

up
1 user has voted.
gatoz
Εικόνα gatoz
Online
Last seen: Πριν από 3 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Joined: 07/11/2006 - 12:10
Re: Συνάντηξις όλων των φυλών

Το που χου

Μερος πρώτον, καθορισμός τόπου.
Προτάσεις
Ενγκελς, ρωσική δημοκρατία, ενταύθα

Μέρος δεύτερον, ημέρα και ώρα
7/7/2017, 02:27

Μέρος τρίτον, ονοματάκια
Ματζέστικ και 12 και μποτ

up
2 users have voted.
gatoz
Εικόνα gatoz
Online
Last seen: Πριν από 3 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Joined: 07/11/2006 - 12:10
Re: Συνάντηξις όλων των φυλών

Η πρότασης γάτου

Μερος πρώτον, καθορισμός τόπου.
Προτάσεις
Ενγκελς, ρωσική δημοκρατία, ενταύθα
Συνάντησις Φυλή. Πορεία εως Σκούρτα. Φαγητό εκεί

Μέρος δεύτερον, ημέρα και ώρα
7/7/2017, 02:27
8/7/2017, 15:00

Μέρος τρίτον, ονοματάκια
Ματζέστικ και 12 και μποτ
hm gatoz

up
1 user has voted.
The Ace
Offline
Last seen: Πριν από Ποτέ
Joined: 31/05/2005 - 16:29
Re: Συνάντηξις όλων των φυλών

Εμ, στις δικές μας συναντήσεις (ΒΠ) δεν θέλετε να έρθετε

Το επόμενο ΣΚ είναι ήδη καπαρωμένο, και μετά "μην τον είδατε τον Παναή"...

Δυστυχώς I'm out....

up
1 user has voted.
iceman7
Offline
Last seen: Πριν από 25 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Joined: 05/10/2014 - 13:19
Re: Συνάντηξις όλων των φυλών

Ώραια και γλαφυρά όπως πάντα τα γράφει ο γάτος αλλα ηδη μπήκαμε Ιούλιο και σιγά σιγά θα την κάνουμε για άλλες παραλίες.
Πιθανότερο η συνάντηση να γινει πια απο Σεπτέμβρη ...

up
1 user has voted.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Φιλοξενία logo